S LÁSKOU K DIGITÁLNÍMU UMĚNÍ.

Pokud jste fotograf nebo designér, pravděpodobně víte, s čím pracujete. Pro ostatní, kteří právě začínají, to může být trochu ohromující - rastr, vektor, bitmapa, pixel. Očekávám, že každý zná .jpeg, .jpg, ale co .svg? Jaký je rozdíl mezi .png a .jpeg? No, pokud neznáte .jpeg, pravděpodobně jste si nikdy nestáhli tapetu, ale nebojte se, každý musí jednou někde začít!

 • Jaký je rozdíl mezi vektorem a rastrem
 • Jaké formáty se používají pro každý z nich
 • Pro které projekty bych měl použít vektor a pro které rastr


U digitálního umělce je nezbytné pochopit rozdíl mezi vektorovým a pixelovým (rastrovým) uměním. Každý z nich má jedinečný software a potřeby; každý z nich se používá k jinému účelu. I formát konečného souboru vám také nabízí různé možnosti. Dnes se podíváme na jejich základy, abychom lépe porozuměli rozdílu.

Rastr (bitmap, pixel)

Rastrové obrázky se často nazývají bitmapy. Skládají se z milionů malých čtverců, které nazýváme pixely. Pixel znamená „obrazový prvek“. Je to nejmenší fyzický prvek digitálního zobrazovacího zařízení. Celkem jednoduše se můžete naučit sami jak poznat rastr. Pokuste se otevřít jakoukoli fotografii, kterou máte, a přibližte si ji. Čím více zvětšujete, tím rozmazanější bude obraz a nakonec uvidíte malé pixely. Bitmapy jsou vytvářeny pomocí programů založených na pixelech, zachycených kamerou nebo skenerem. Téměř každá aplikace pro kreslení/malování je obvykle orientována rastrově. Vytvoření takového uměleckého díla je velmi podobné tradičnímu malířství nebo kresbě. Máte na výběr mnoho štětců; můžete snadno míchat barvy, abyste zahladili gradientové přechody, můžete použít mnoho filtrů,  nedefinovaných čar a tvarů komplikovaného složení.

Rastrový formát závisí na rozlišení - to znamená, že právě pořízená fotografie je zobrazena v jednom konkrétním rozlišení. Pokud se pokusíte změnit velikost obrázku, při zvětšení beze změny počtu pixelů, obrázek bude rozmazaný a nebude hezké se na něj dívat. Zmenšení rastru není tak velký problém, ale menší verze by mohla být méně svěží nebo jemnější než původní. Je možné změnit počet pixelů, ale pixely budou přidány náhodně, zřídka se vytvoří dobrý výsledek.

Používáme dvě zkratky pro rastrové obrázky. PPI a DPI. Oba popisují rozlišení nebo jasnost obrazu, ale nejsou jedno a to samé.

PPI (pixel na palec) znamená, kolik pixelů se vejde do jednoho palce. Obrázek 72 PPI bude mít 72 pixelů na palec. PPI popisuje počet pixelů pro digitální obrazovku. PPI lze upravovat pomocí softwaru pro úpravu fotografií/obrazů.

DPI (tečky na palec) znamená, kolik bodů na palec tiskárna vytiskne na papír. Tiskárny netisknou malé čtverečky. Jak to tedy mohou udělat s rastrovými obrázky? Rozmnožují obraz tak, že na jeden pixel vašeho obrázku vstřikují malé tečky skládající se ze směsi barev - azurové, purpurové, žluté a černé. DPI je nastaveno samotnou tiskárnou a nelze s ním manipulovat.

Proto jako digitální umělci můžeme pracovat se dvěma různými barevnými schématy - CMYK a RGB. Dnes se tímto nebudeme zabývat do hloubky, tak stručně shrneme- CMYK je pro metodu tisku, RGB je pro elektronické displeje - monitory, telefony, tablety atd.

Téměř všechny obrázky, které najdete na webových stránkách, jsou rastrové obrázky (i když dříve mohly být vektorem). Fotografie a obrázky v knihách nebo časopisech jsou obvykle také obrázky v pixelech. Přesto jsou tyto obrázky uloženy s velmi vysokým rozlišením, což je nakonec činí velmi velkými soubory.

Formáty rastrových obrázků

.jpg, .jpeg, .gif, .png, .tiff nebo .tif, .psd (Photoshop)


Populární programy používané s rastrovými obrázky

 • Adobe Photoshop
 • Procreate
 • Affinity Designer (pixel persona)
 • Affitnity Photo
 • AutoDesk
 • Corel a mnoho dalších

Ve kterých koníčcích nebo zaměstnáních mohu použít pixelovou grafiku

 • Fotografování
 • Digitální malba
 • Částečně publikace

Vektor

Úplým protikladem pixelů jsou vektorové obrázky vytvářeny matematickým vzorcem, který definuje čáry, křivky a primitivní tvary, jako jsou mnohoúhelníky, kruhy a obdélníky známé jako cesty. Vektorová grafika musí být vytvořena v softwaru, který je navržen tak, aby vytvářel čáry včetně polohy bodu umístění, délek a křivek. Protože vektorová grafika je složena z geometrických primitivních tvarů, je nejlepší ji použít pro strukturovanější obrázky, jako jsou loga, liniová grafika, ilustrace s plochými, jednotnými barvami, hlavičkové papíry a písma.

Vektorové obrázky jsou flexibilnější a všestrannější. Můžete je zmenšovat, rychle a bez poškození. Rovněž nemají žádné rozlišení, a proto nejsou závislé na výstupním zařízení. A protože vektorové obrázky nemusí zpracovávat miliony malých pixelů, jsou tyto soubory obvykle menší než jejich rastrový sourozenec. Vektor můžete snadno rozeznat pohledem na hrany, nezáleží na tom, jak moc změníte měřítko, vždy zůstanou křišťálově čisté a hladké.

Jednou z největších nevýhod je kompatibilita. Často se ukládají jako nativní soubory z programů, ve kterých byly vytvořeny, jako je Adobe Illustrator a jejich nativní soubor .ai. Pokud k otevření souboru .ai použiju Affinity Designer, dobře, budu úspěšná. Ale pokud uložím soubor v Affinity, nebudu jej moci otevřít v Illustratoru. Další nevýhodou je částečné omezení efektů. Vektor nikdy nebude jako přirozený obraz. To prostě není možné. Nejlepší vektor k tisku je PDF nebo EPS, které produkují nejostřejší výsledek.

Mnoho umělců kombinuje vektor i rastr současně. Většina profesionálů umí a potřebuje znát oba dva styly zároveň.

Formáty vektorových obrázků

.ai, .ait, .art, .svg, .pdf, .eps a mnoho dalších

Populární programy používané s vektorovou grafikou

 • Adobe Illustrator
 • Affinity Designer
 • Corel Draw
 • Sketch
 • Inkscape etc.,

Ve kterých koníčcích nebo zaměstnáních mohu použít vektorovou grafiku

 • Graphický designér
 • Ilustrátor
 • Tisk publikací a další

Závěr vektor vs. rastr

Vše záleží na vašem projektu. Vektory jsou nejlepší pro loga a ilustrace. Rastrové obrázky jsou klasické pro digitální fotografii a velmi často se používají pro veškerou grafiku, která je v plánu pro digitální sdílení. Pokud chcete na iPadu překreslit Mona Lisu, nepoužijete  vektor, pokud byste nechtěli aby Mona Lisa byla ve stylu Picassa (zjednodušené přirovnání). Ovšem jsou i ilustrátoři, kteří ve vektoru dokáží vytvořit úžasná díla.

Rastrové obrázky by se měly používat, pokud potřebujete detaily na vysoké úrovni (fotografie) ale neplánujete obrázek drasticky zvětšovat či zmenšovat. Na druhou stranu, vektor, který budete používat na obrázcích, vyžaduje drobné detaily a může být v budoucnu změněn kdykoliv jako logo, ilustrace na billboard apod.


Úspěšně jsi se přihlásil(a) k odběru novinek Pixelz Fairy
Vítej zpět! Úspěšně jsi se přihlásil(a).
Skvělé! Právě jsi se úspěšně zaregistoval(a).
Cool! Tvůj účet je plně aktivován, teď máš přístup k veškerému obsahu.